กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ͧعԹ֡͡
    ระบบงานข้อมูลพื้นฐาน กองทุน กยศ. และ กรอ.
 
 
        กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย
  รหัสนักศึกษา ::. Ex.5002030xxxx
  รหัสผ่าน ::. เลขที่บัตรประชาชน
       
 
 

  ปีการศึกษา 2554
 ข่าว กยศ. ปีการศึกษา 2554
   กำหนดการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2555[อ่านต่อ]
   แจ้งกำหนดการกิจกรรม "เยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2554"[อ่านต่อ]
   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา[อ่านต่อ]
   แจ้งการลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาค 2.2554[อ่านต่อ]
   นักศึกษา กยศ.ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2554[อ่านต่อ]
   แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจง นักศึกษา รหัส 54 ที่ประสงค์กู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา[อ่านต่อ]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า รหัส 51-52-53 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554[อ่านต่อ]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า รหัส 51-52-53 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2554[อ่านต่อ]
   ประกาศ เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554[อ่านต่อ]
   กำหนดการลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ /ค่าครองชีพ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554[อ่านต่อ]
 
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
        - รายละเอียดกองทุน
        - แบบฟอร์มการขอทุน
 
 
 
 
 

  ปีการศึกษา 2553
 ข่าว กยศ. ปีการศึกษา 2553   [อ่านข่าวปีการศึกษา 2553 ย้อนหลัง]
 
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
        - รายละเอียดกองทุน
        - แบบฟอร์มการขอทุน

  ปีการศึกษา 2552
 ข่าว กยศ. ปีการศึกษา 2552   [อ่านข่าวปีการศึกษา 2552 ย้อนหลัง]
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
     กองทุนอินทนิล
        - รายละเอียดกองทุน
        - แบบฟอร์มการขอทุน

  ปีการศึกษา 2551
 ข่าว กยศ. ปีการศึกษา 2551   [อ่านข่าวปีการศึกษา 2551 ย้อนหลัง]
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
 รายละเอียดการคืนเงินผู้กู้ยืม กยศ. 206
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ชุดที่1

  ปีการศึกษา 2550
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
 รายละเอียดการคืนเงินผู้กู้ยืม กยศ. 206
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่4
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2550 ชุดที่2
 

  ปีการศึกษา 2549
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
 รายละเอียดการคืนเงินผู้กู้ยืม กยศ. 206
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่4
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่5
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่6
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ชุดที่2
 

  ปีการศึกษา 2548
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
 รายละเอียดการคืนเงินผู้กู้ยืม กยศ. 206
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่4
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่3
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่2
    ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 ชุดที่2
    รวมปีการศึกษา 2548 ชุดที่1
    รวมปีการศึกษา 2548 ชุดที่2
 

  ปีการศึกษา 2547
 ประเภททุนการศึกษา
    ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
    ทุนสถาบันในเครือ
    ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
    กองทุนอินทนิล
 
 รายละเอียดการคืนเงินผู้กู้ยืม กยศ. 206
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 ชุดที่1
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 ชุดที่2
 

  ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสารจาก กองทุน กยศ.
ใบลดหนี้ กยศ. (27-06-2009 )     [Download File]